top of page

De Graaf & Gerda Dendooven

campagnebeeld lam.jpeg
Wa is da me da lam? 8 +

Lang geleden, 
heel lang geleden, 
honderden jaren geleden, 
bestond er hier feitelijk nog niets. 
Daarom leerden kleine Jan en zijn broer Hubert zichzelf en elkaar toveren met penseel en verf.

Van Eyckske Jan, wa is da met da Lam? 
Kunt ge dat eens expliceren? 
En wat steekt gij daar uit, in de keuken, als de Mama moet koken en kuisen? 
Kunnen we het daar eens over hebben?

Een muzikale voorstelling voor 8 + , ouders en grootouders.

bottom of page